Isoleren van een plat dak

De Vlaamse overheid heeft bepaald dat in 2020 alle daken in Vlaanderen geïsoleerd moeten zijn. Als je dus nog in een woning woont met niet geïsoleerde daken, dan heb je nog een jaar de tijd om dit in orde te maken. Daarbij kun je een beroep doen op de premies die beschikbaar gesteld worden door de overheid. Er zijn verschillende soorten daken, zoals hellende daken en platte daken. Voor beide soorten daken gelden andere werkwijzes. Hierbij een overzicht over hoe je een plat dak kunt isoleren.

Soorten platte daken

Een plat dak kan over verschillende wijzes worden geïsoleerd. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt in verschillende soorten platte daken. Dat is een warm plat dak, een koud plat dak en een omgekeerd plat dak. Deze verschillende soorten platte daken geven de wijze van isoleren aan. Dit kan isolatie zijn langs de buitenzijde, de binnenzijde of zelfs op de bestaande dakbedekking. Aan alle soorten platte daken en werkwijzes van het aanbrengen van isolatie zitten voor- en nadelen. Je kiest dus de wijze van isoleren die het beste bij jouw platte dak past.

Warm plat dak

Bij een warm plat dak wordt de isolatielaag aan de buitenzijde van het dak aangebracht. Een voordeel hiervan is dat het dak opgewarmd wordt vanuit de ruimte eronder. Hierdoor is het dak niet onderhevig aan temperatuurwisselingen en voorkomt dat de dakconstructie hierdoor gaat krimpen of uitzetten. De opbouw van een warm plat dak is als volgt: op het dakbeschot wordt eerst een dampwerende folie aangebracht. Dit voorkomt dat condensvorming het isolatiemateriaal aantast. Over de folie wordt het isolatiemateriaal gelegd. Dit zijn meest isolatieplaten van piepschuim, PIR platen of EPS isolatie. Bovenop de isolatieplaten komt dan de uiteindelijke dakbedekking.

Koud plat dak

Het isolatiemateriaal bij een koud plat dak wordt aan de binnenzijde van het dak aangebracht. Deze methode wordt door experts niet aangeraden. Het dak staat namelijk bloot aan temperatuurwisselingen waardoor het dak kan krimpen of uitzetten. Hierdoor kan ook schade ontstaan aan de dakbedekking en daardoor scheuren. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van minerale dekens, zoals glaswol die tussen de balken van het dakbeschot worden geklemd. Ook hier moet uiteindelijk een dampwerende folie aangebracht worden, waarna vervolgens een verlaagd plafond gemonteerd kan worden.

Omgekeerd plat dak

Bij een omgekeerd plat dak wordt het isolatiemateriaal op de bestaande dakbedekking aangebracht. De dakbedekking dient dan als een waterkerende laag. Over het isolatiemateriaal hoeft niet een nieuwe dakbedekking aangebracht te worden, maar wordt dikwijls afgewerkt met tegels of grind die ervoor zorgen dat de isolatieplaten goed op hun plaats blijven liggen. Dit is een snelle en relatief goedkope oplossing om een plat dak te isoleren.